×
×

10. rocznica śmierci Ojca Józefa Jońca

Czytaj więcej

Już mija 10 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i nasz  Ojciec Józef Joniec pijar – twórca  ruchu parafiadowego, założyciel Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Tegoroczne obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej odbywają się w cieniu epidemii.  Ze względu na Wielki Piątek nie będą sprawowane msze święte w intencji ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu.

Msza Św. w intencji  śp. Ojca Józefa Jońca i wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej odbędzie się 19 kwietnia 2020 o godzinie 11:00 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Prosimy o duchową łączność w modlitwie.

Śp. O. Józef Joniec SP urodził się 12 października 1959 r. w Laskowej k/Limanowej. Pierwszą profesję zakonną w Zakonie Pijarów złożył 16 sierpnia 1977 r. przyjmując za patrona św. Krzysztofa. W dniu 18 maja 1985 r., z rąk ks. bp. Władysława Miziołka przyjął święcenia kapłańskie. Po otrzymaniu święceń podjął posługę w Krakowie, Hebdowie i – od 1990 r. – w Warszawie, gdzie był w różnych okresach m.in. duszpasterzem, katechetą, wizytatorem katechetycznym, proboszczem Parafii, rektorem Kolegium, długoletnim prezesem Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

Jego pasją było też odkrywanie wspaniałych kart historii warszawskich pijarów sprzed kasaty zakonu w XIX w. W 1992 r. dla uczczenia 350-lecia działalności pijarów w Polsce założył w Warszawie Szkołę Podstawową im. sławnego pijara o. Onufrego Kopczyńskiego. Ponadto był współzałoży­cielem Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancju­sza (1991 r.), Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP (1993 r.). Dla lokalnej społeczności, gdzie duszpasterzował założył Parafialny Klub Sportowy Falconia.

Największym osiągnięciem jego życia był udział w tworzeniu i propagowaniu od 1988 r., ruchu parafiadowego, którego głównym przesłaniem jest wychowanie młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę i sport, zgodnie z zaczerpniętą ze starożytnej Grecji triadą: świątynia-teatr-stadion. W 1992 r. założył Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza, którego celem jest promocja i realizacja parafiadowego programu wychowawczo-profilaktycznego. Dzięki niemu ten ruch stał się ważnym ogniwem procesu wychowania młodzieży w naszym kraju, ale także rozwinął się w wielu krajach europejskich, szczególnie za wschodnią granicą Polski. Ojciec Józef był również twórcą i organizatorem Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, w których corocznie bierze udział ogromne liczby dzieci i młodzieży z kraju i z zagranicy, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, rodziców i wolontariuszy. Za niezliczoną ilość inicjatyw, wiele spotkań, kursów, programów, setki obozów parafiadowych, ponad dwadzieścia Międzynarodowych Parafiad wdzięczne mu jest szerokie grono osób z Polski i z zagranicy: dzieci, młodzież, wychowawcy, nauczyciele, duszpasterze, sportowcy i ludzie kultury. Za swoją aktywną działalność otrzymał wiele  wyróżnień, nagród i odznaczeń.

Ojciec Józef był osobą całkowicie pochłoniętą promowaniem idei parafiadowej, w którą głęboko wierzył i uznać to należy za wyjątkowe dzieło jego życia. Ojciec Józef Joniec był duszpasterzem skromnym i niezwykle pracowitym, który w każdym dniu swojego życia realizował charyzmat Zakonu, służąc dzieciom i młodzieży i zabiegając o ich harmonijny rozwój w wymiarze duchowym, cielesnym i kulturowym. Obdarzony przenikliwym umysłem  i gorący sercem, nikt nie dorównał mu pasją w roztrząsaniu trudnych dylematów.

10 kwietnia 2010 r. o. Józef Joniec znalazł się wśród zaproszonych gości w prezydenckim samolocie, który rozbił się pod Smoleńskiem. Celem podróży miało być upamiętnienie tragedii mordu polskich oficerów w Katyniu w 1940 r. i złożenie im hołdu. Zaproszenie o. Józefa do uczestnictwa w oficjalnej delegacji państwowej na uroczystości w Lesie Katyńskim, było ze strony Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego wyrazem uznania dla działalności Stowarzyszenia „Parafiada ”podejmował już wcześniej w programie edukacyjnym” Katyń… ocalić od zapomnienia”. Ojciec Józef Joniec 16 kwietnia 2010 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany został 20 kwietnia 2010 r. w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie -Wilanowie .

Ojcze Józefie, pamiętamy….

Dodaj komentarz