×
×

Akcja 1% dla Twojej Szkoły / Świetlicy / Klubu / Parafii

Czytaj więcej

Co to jest ”Akcja 1% dla Twojej Szkoły/Świetlicy/Klubu/Parafii”?
To propozycja współpracy ze Stowarzyszeniem Parafiada, skierowana do instytucji i organizacji oraz grup nieformalnych, działających na rzecz dzieci i młodzieży, a nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego. Dzięki zawartemu w ramach Akcji porozumieniu podmioty te stają się Partnerami Stowarzyszenia i pozyskują wpłaty z 1% podatku ”w swoich środowiskach i na swoim terenie” oraz gromadzą te środki z przeznaczeniem wykorzystania ich (w całości) na własne potrzeby i działania.

Kto może zostać Partnerem Akcji ”1% dla Twojej Szkoły/Świetlicy/Klubu/Parafii”?
Partnerem Akcji mogą zostać instytucje lub nieformalne grupy osób, których działalność jest zbieżna z działalnością statutową Stowarzyszenia, określoną w § 11 ”Statutu Stowarzyszenia” i w § 1 pkt. 3. ”Regulaminu Akcji”. Do Akcji mogą dołączyć m. in. szkoły, kluby sportowe, parafie, świetlice, ośrodki wychowawcze, domy dziecka (także rodzinne), stowarzyszenia i inne.

Ile to kosztuje?
Udział w Akcji jest nieodpłatny. Stowarzyszenie pobiera 5% z kwoty zebranej przez Partnera na pokrycie kosztów obsługi programu.

Na co Partner może przeznaczyć środki zebrane w ramach Akcji?
Środki pozyskane w ramach Akcji można przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów uczestnictwa w programach Stowarzyszenia Parafiada takich, jak:

  • Międzynarodowa PARAFIADA Dzieci i Młodzieży – to tygodniowe święto sportu, kultury i wiary, co roku gromadzące w Warszawie około 1500 osób z Polski i innych krajów. To kulminacja życia parafiadowego i nasz program flagowy, najważniejsze wydarzenie programowe roku. Przeczytaj więcej o Międzynarodowej Parafiadzie,
  • Parafiadowe Imprezy Aktywizujące oraz Parafiady Regionalne – cykl imprez sportowo-kulturalno-rekreacyjnych organizowanych w całej Polsce. Przeczytaj więcej o Parafiadowych Programach Regionalnych,
  • Obozy Parafiadowe (sportowe, integracyjne, profilaktyczne, językowo-sportowe itp.) organizowane corocznie dla dzieci i młodzieży w atrakcyjnych miejscowościach nad morzem i w górach. Przeczytaj więcej o Obozach Parafiadowych,
  • Program ”Katyń… ocalić od zapomnienia”,
  • inne imprezy i zadania włączone w kalendarz Stowarzyszenia,

oraz na własne potrzeby i działania Partnera, w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia.

Jak wygląda rozliczenie środków pozyskanych w trakcie Akcji?
Rozliczenie środków odbywa się na podstawie faktur poświadczających dokonanie zakupu lub not rozliczeniowych. Szczegółowy opis sposób rozliczenia zawarty jest w Regulaminie Akcji.

Czy Stowarzyszenie pomaga Partnerom w promocji Akcji?
Stowarzyszenie z własnych środków pokrywa druk materiałów promujących Akcję takich, jak wizytówki informacyjne dla Wpłacających, plakaty czy nalepki. Otrzymują je nieodpłatnie Partnerzy do wykorzystania w promocji Akcji na własnym terenie. Dodatkowo Stowarzyszenie promuje Akcję poprzez wpisanie jej w działania programu ”Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, który jest szeroko nagłaśniany w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Jak przystąpić do Akcji?
Szczegóły odnośnie Akcji, rekrutacji partnerów i innych informacji udziela telefonicznie lub elektronicznie p. Beatą Sakowską, tel. 728 820 608, email: ksiegowosc@parafiada.pl

Przydatne dokumenty