×
×

Antologia najlepszych utworów literackich uczestników konkursu Giętkie Pióro 2018

Czytaj więcej

Prezentujemy publikację najlepszych esejów, nowel i scenariuszy trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży z inspiracji słowem Zbigniewa Herberta o nagrodę Giętkiego Pióra 2018.

Eseje na I etapie konkursu dotyczyły przedmiotu codziennego użytku z własnego otoczenia napisane w stylu eseistyki Herberta z „Barbarzyńcy w ogrodzie”. Na II etapie młodzież redagowała nowele konkretu codzienności inspirowane wierszem „Piekło”. Na III etapie należało przygotować scenariusz spektaklu teatralnego z inspiracji wybranym wierszem z „Pana Cogito” Herberta. Laureat Złotego Pióra 2018 Michał Matyszkiewicz napisał scenariusz pt. „Kubek powstańca”, który został zrealizowany w reżyserii Grzegorza Jacha, a premiera miała miejsce 8 grudnia 2018 r. na deskach Teatru Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie. Nagrodę Srebrnego Pióra zdobyła Aleksandra Orlikowska, a Brązowe Pióro przypadło w udziale Angeliki Kowalskiej.

Pierwsza edycja konkursu o nagrodę „Giętkiego Pióra” została przeprowadzona w 2016 r. Przeznaczona była dla młodzieży z warszawskich gimnazjów, by w ten sposób uczcić 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. A słowa zaczerpnięte z poematu Słowackiego „Beniowski” stały się mottem całego konkursu. Druga edycja konkursu, z inspiracji twórczością Josepha Conrada Korzeniowskiego, patrona roku 2017 miała już charakter ogólnopolski. Kolejna odsłona konkursu w bieżącym, 2018 r. związana była z twórczością Zbigniewa Herberta w 20. rocznicę jego śmierci. Kolejne edycje, czwarta w 2019 r. poświęcona będzie twórczości Stanisława Wyspiańskiego, a piąta w 2020 r. będzie nawiązywać do twórczości Karola Wojtyły. Więcej informacji na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl.

Dodaj komentarz