×
×

Dęby Pamięci zasadzone aż na antypodach

Czytaj więcej

Celem programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” jest posadzenie w przestrzeni publicznej niespełna 22 tysięcy Dębów Pamięci – każdy z nich dedykowany jest jednemu Bohaterowi Zbrodni Katyńskiej. Do akcji przyłączyło się już ponad 3 tysiące instytucji i organizacji tak z Polski, jak i spoza jej granic. Niektóre drzewa zostały zasadzone w odległej Australii, czy USA. Z inicjatywy Stowarzyszenie „Nasza Polonia” w 2013 r. pięć Dębów Pamięci zostało zasadzonych przy Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Marayong, w zachodniej dzielnicy Sydney. W ten sposób zostali uhonorowani: mjr Edward Łopatto, por. Antoni Bohdziel, por. Zbigniew Brzozowski, por. Tadeusz Zawodziński i asp. Policji Państwowej Lucjan Jankowski.

Dzisiaj mija 79 lat od tragicznego dnia 3 kwietnia 1940 r., kiedy to wyruszył pierwszy transport śmierci z sowieckiego obozu jenieckiego w Kozielsku do Katynia, gdzie rozstrzelano łącznie 4421 ofiar. Następne dni kwietnia tego 1940 roku wyznaczają kolejne smutne rocznice w martyrologicznej historii Polski. Dzień później, 4 kwietnia wyruszył pierwszy transport śmierci z obozu w Ostaszkowie do Kalinina-Tweru, gdzie stracono 6311 ofiar. A dnia 5 kwietnia wyruszył pierwszy transport jeńców więzionych w Starobielsku w kierunku Charkowa, gdzie śmierć poniosło 3820 ofiar. W wyniku dokonanej przez NKWD Zbrodni Katyńskiej wiosną 1940 r. zamordowano przez strzał w tył głowy co najmniej 21857 obywateli Polski, jeńców wojennych z trzech obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie i więźniów uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” przeniesionych do więzień w Kijowie, Charkowie i Chersoniu (z tzw. ukraińskiej listy śmierci) oraz Mińsku (z tzw. białoruskiej listy śmierci). Wszystko na mocy decyzji z 5 marca 1940 r. najwyższych władz ZSRR, w tym Stalina, zatwierdzającej wniosek Berii o wymordowaniu polskich jeńców wojennych i więźniów.

Do udziału w programie „Katyń… ocalić od zapomnienia” zapraszamy: szkoły, ośrodki opiekuńcze i edukacyjne, komendy policji i placówki straży granicznej, urzędy państwowe i samorządowe, parafie, szpitale, kluby sportowe, drużyny harcerskie, stowarzyszenia kombatantów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, media lokalne i ogólnopolskie.

Koordynatorem programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Ze strony internetowej katyn-pamietam.pl można pobrać formularz zgłoszeniowy do udziału w akcji sadzenia Dębów Pamięci, przeczytać zebranie informacje o Bohaterach Zbrodni Katyńskiej i zobaczyć mapę Dębów Pamięci, które rosną już nie tylko w Polsce, ale i wśród Polaków i Polonii na całym świecie. Honorowy Patronat nad programem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Dodaj komentarz