×
×

Jubileuszową 30. Parafiadę… uważam za zamkniętą

Czytaj więcej

Parafiada to tygodniowe święto sportu, kultury i wiary, które dobiega końca. Jutro pożegnamy ostatnie grupy, a dzisiaj, w piątek, 13 lipca spotkaliśmy się najpierw na Miasteczku Parafiadowym na SGGW na Gali Zakończenia Jubileuszowej 30. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Galę poprowadzili Patrycja Michońska i Marek Zając, który wspominał swoje Parafiady, te pierwsze w Krakowie, a następnie w Warszawie.

Wieczorem udaliśmy się z pielgrzymką do Świątyni Bożej Opatrzności na Eucharystię przy grobie śp. o. Józefa Jońca, twórcy ruchu parafiadowego. Przed wyjściem zrobiliśmy jeszcze pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników tegorocznej Parafiady. Wbrew zasadom logiki 1500 zmieściło się w 30.

W tym roku przyjechało do nas 56 reprezentacji zagranicznych i 31 krajowych z 7 państw: Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji, Niemiec i Polski. Reprezentowali swoje parafie, kluby sportowe, placówki oświatowe i organizacje polonijne. Ogólna liczba osób na Parafiadzie to 1491, w tym 1150 zawodników i 170 opiekunów. Komitet Organizacyjny liczył 171 osób, w tym 80 wolontariuszy.

Parafiada opiera się na greckiej triadzie: stadion – teatr – świątynia. Stadion to 13 dyscyplin, 16 konkurencji, starty indywidualne i grupowe. Teatr to konkursy, warsztaty i możliwość zwiedzania stolicy. Świątynia to poranna Eucharystia, wieczorna modlitwa i namiot adoracji.

Komisja Sportowa odnotowała 2564 startów, w czasie dekoracji zwycięzców wręczono 642 medale. Największą popularnością cieszył się bieg na 60 m w kategorii Szkoła Podstawowa dziewcząt, gdzie wystartowały 63 zawodniczki.

Podsumowanie konkursów w filerze Teatr i Świątynia wygląda równie imponująco. W konkursach plastycznych wystartowało 277 osób, a wiedzy – 475 osób. Jury konkursu Sacro Song wysłuchało 146 występów wokalnych. W ramach Przeglądu Małych Forma Teatralnych wystawiono 17 spektakli. Odbyło się szereg warsztatów: biżuterii, bębniarskich, kalejdoskopów, komiksu, tanecznych Zumba i wystartowała gra plenerowa „Wyścig Niepodległości” – w sumie wzięło w nich udział 575 osób. W programie zwiedzania stolicy i warszawskich muzeów wydano 1115 biletów.

Komisja Pastoralna przygotowała swoiste rekolekcje parafiadowe „Owoce Ducha Świętego”. Program obejmował wspólną Eucharystię i wieczorny apel połączony z wprowadzeniem w formie etiudy teatralnej oraz adorację Najświętszego Sakramentu w specjalnym namiocie. Wyjątkowa była modlitwa o pokój – połączenie audiowizualne z żołnierzami z misji wojskowej w Afganistanie.

Na Parafiadzie prowadzona jest klasyfikacja generalna w każdym z trzech filarów: stadion, teatr, świątynia. Nagroda dla najwszechstronniejszej reprezentacji wędruje do zespołu, który zdobył najwięcej punktów w każdym z filarów.

Najwszechstronniejszą reprezentacją zagraniczną Jubileuszowej 30 Parafiady po raz kolejny została reprezentacja Parafii pw. Narodzenia NMP w Dolinie na Ukraina, która zaledwie 1 punktem wygrała z reprezentacją Kotłaskiego Miejskiego Kulturalno-Oświatowego Ruchu Społecznego – Kotłaska Polonia z Rosji.

Najwszechstronniejszą reprezentacją z Polski okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Drzymały w Wolsztynie.

Na zakończenie o. Tomasz Olczak, Prezes Stowarzyszenia Parafiada podziękował: członkom Komitetu Organizacyjnego, w tym wolontariuszom, Opiekunom wszystkich reprezentacji, serdecznie pozdrowił młodzież i zaprosił na kolejną Parafiadę już za rok. Po wypowiedzeniu formuły – Jubileuszową 30. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży uważam za zamkniętą – wygaszono znicz parafiadowy.

Dodaj komentarz