×
×

Letnie Obozy Parafiadowe w Łebie po raz kolejny

Czytaj więcej

Po raz kolejny w tym roku Parafiada zagościła w Łebie. W czerwcu i lipcu odbyły się tutaj 3 turnusy Obozów Parafiadowych dla Polaków i Polonii z zagranicy. W dniach od 27 lipca do 9 sierpnia Stowarzyszenie zorganicowało dwie równoległe kolonie dla dzieci i młodzieży, w sumie 90 osób, z zdóch gmin Mazowsza.

Obozy zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania Wybieram Zdrowie Letnie Obozy Parafiadowe 2018, które zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Parafiadowy program obozów zmierza do harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez promocję aktywności sportowej – troskę o kondycję fizyczną, kulturowej – pomagającej rozwijać zainteresowania, pasje, pogłębiać wiedzę, jak i działania mające na celu przekazywanie dobrych wartości. Całość wzbogacają programy profilaktyczno-terapeutyczne ukierunkowane przede wszystkim na zachowania prozdrowotne i nabywanie kompetencji społecznych. Całość wypełniają warsztaty profilaktyczne Wybieram zdrowie łączące działania o charakterze terapeutycznym z zajęciami artystycznymi, wykorzystującymi m.in. formy teatralne i aktywność sportową, czy taneczną; warsztaty Arte łączące działania o charakterze terapeutycznym z zajęciami artystycznymi, wykorzystującymi m.in. formy teatralne, plastyczne i muzyczne; warsztaty Akademii Rozwoju dbające o rozwój kompetencji społecznych i osobistych, inspirujące młodzież w kontekście postaw i wartości; warsztaty liderskie, których celem jest rozwój uczestników zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym, poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach ukierunkowanych na odkrycie i pogłębienie określonych cech i predyspozycji młodzieży; warsztaty motywacji i kreatywności, których celem jest rozwijanie twórczego potencjału, poszukiwanie i odkrywanie zasobów oraz talentów dzieci i zwiększenie poczucia ich własnej wartości; warsztaty z pierwszej pomocy, zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych Ratowników Medycznych z PCK Bydgoszcz.

Dodaj komentarz