×
×

o. Józef Joniec SchP

Ojciec Józef Joniec, pijar, zawsze młody duchem, choć urodzony w 1959 r. Zginął w katastrofie pod Smoleńskiem, w roku, w którym miał obchodzić jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Przez długie lata związany z Warszawą, gdzie był w różnych okresach m.in. duszpasterzem, katechetą, wizytatorem katechetycznym, proboszczem, przełożonym wspólnoty pijarskiej, a nade wszystko inicjatorem, współzałożycielem, propagatorem i długoletnim prezesem Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

Jak napisano w jednym ze wspomnień, był „duszpasterzem skromnym i niezwykle pracowitym, który w każdym dniu swojego życia realizował charyzmat Zakonu, służąc dzieciom oraz młodzieży i zabiegając o ich harmonijny rozwój w wymiarze cielesnym, kulturowym i duchowym”. Osoby, które znały o. Józefa, pamiętają, że często powtarzał werset Psalmu 94: „Weselę się, Panie, Twoimi czynami”. Zawsze uśmiechnięty i pogodny pytał „co słychać”. „Szalenie, wręcz morderczo zapracowany, ale zawsze mający czas, by porozmawiać. Wiec wszyscy wybaczali mu, gdy się spóźniał” – czytamy we wspomnieniach.

Był m.in. członkiem Komisji Młodzieżowej w Federation International Catholique d’Education Physique et Sportive w latach 1994 – 2002 (Paryż), członkiem Rady przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Sportu (od roku 1997), członkiem Federacji Sportu dla Wszystkich (od roku 1999), członkiem Komisji Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpijskim (od 2006 roku).

Otrzymał wiele odznaczeń i nagród, m.in.: wszystkie stopnie odznaki „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1995, 1997, 1998), nagrodę TYTAN 1997 w dziedzinie edukacji i sportu, „Medal Komisji Edukacji Narodowej” (1998), „Złoty Krzyż Zasługi” na wniosek Senatu RP za pomoc Polakom na Wschodzie i realizację programu pn. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży (2004), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (2008).