×
×

Płatności za obóz w Łebie

Letnie Obozy Parafiadowe 2018
Obóz ARTEMANIA

Łeba, 02-15.08.2018 r.
Bardzo prosimy o przelewy zgodnie z danymi podanymi poniżej:
Tytuł przelewu każdej płatności: Wpłata za wypoczynek Letnie Obozy Parafiadowe 2018, Łeba, 02-15.08.2018 r., [imię i nazwisko uczestnika].
Nr konta: BGŻ 76 2030 0045 1110 0000 0002 0950
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Parafiada im. św. J. Kalasancjusza ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa