×
×

Odwiedziny Marszałka Senatu RP na Obozach Parafiadowych

Czytaj więcej

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski w dniach 18 i 19 lipca 2018 r. odwiedził trzy Obozy Parafiadowe, dwa w Łebie i jeden w Jarosławcu. Dzięki pomocy w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą Stowarzyszenie Parafiada zorganizowało w tym roku 10 takich dwutygodniowych turnusów dla grupy 900 dzieci i młodzieży z państw Europy Wschodniej.

Panu Marszałkowi towarzyszyli Prezes Stowarzyszenia, o Tomasz Olczak oraz Wiceprezes, a jednocześnie Koordynator Programów Polonijnych i Zagranicznych, p. Maria Kujel.

Dnia 18 lipca nasz Gość odwiedził obydwa turnusy w Łebie. Każde z odwiedzin miało inną dynamikę – były spotkania ze wszystkimi uczestnikami, możliwość uchwycenia codziennych zajęć, czas na indywidualne rozmowy. Młodzież chętnie, chociaż niekiedy średnio zaawansowaną polszczyzną odpowiadał na pytania dotyczące tego, skąd pochodzą i czego już doświadczyli w Polsce. W pierwszym ośrodku zaprezentowali swoje grupy i miejsca pochodzenia. To aktywny i intensywny wypoczynek – kwitowali spontanicznie niektórzy – i dzięki temu możemy się dużo nauczyć.  Po wspólnym obiedzie z młodzieżą nadszedł czas na odwiedziny drugiego turnusu w Łebie. Pan Marszałek mógł podejrzeć konkretne zajęcia: warsztaty języka polskiego i ogólnej wiedzy o Polsce, warsztaty artystyczne i kurs pierwszej pomocy. Na zakończenie ze względu na dużą liczbę uczestników – w tym turnusie bierze udział 100 osób z trzech państw – barwna prezentacja przebiegała według krajów pochodzenia. Młodzi chętnie podzielili się swoim talentem i przekazali swoje prace plastyczne.

Dnia 19 lipca Pan Marszałek odwiedził Obóz Parafiadowy w Jarosławcu. Tym razem młodzież przygotowała wywiad z Gościem. Czy jeździł Pan na kolonie w dzieciństwie? Tak, pierwszy raz byłem jako mały chłopak. Jest Pan z zawodu lekarzem chirurgiem, dlaczego postanowił Pan zająć się polityką? – padło kolejne pytanie i równie szczera odpowiedź – Rzeczywiście na praktykę lekarską zupełnie brakuje mi teraz czasu, ale zawsze chciałem zostać też politykiem. Pan Marszałek odwzajemnił się wieloma pytaniami skierowanymi do młodych, którzy na finał spotkania przygotowali kilkuminutową etiudę teatralną, przedstawienie o Niepodległej, a już zupełnie na koniec wspólnie zaśpiewali „Niepodległa, niepokorna”

To były bardzo ciepłe i serdeczne spotkania – podkreśla p. Maria Kujel – wiele rozmów z młodzieżą, z opiekunami, z organizatorami, w bardzo dobrej atmosferze. Parafiadwicze dziękują za przekazane upominki, gadżety z logotypem Sennatu RP.

Relację ze spotkania Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego z młodzieżą w Łebie można obejrzeć w materiale wyemitowanym w Panoramie w TVP3 Gdańsk (oglądaj od 17:50).

Dodaj komentarz