×
×

Parafiady Polonijne na Wschodzie

Czytaj więcej

W ramach projektu Parafiady Polonijne na Wschodzie organizowane są kilkudniowe imprezy oparte na parafiadowej triadzie stadion-teatr-świątynia, które cyklicznie odbywają się na Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

W dniach od 1 do 3 czerwca 2018 r. odbyła się 6. Parafiada Dzieci i Młodzieży na Łotwie. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, młodych przedstawicieli polskich środowisk mieszkających na Łotwie. Gościnnie przyjechała także grupa dzieci z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu z o. Rafałem Roszerem, dyrektorem szkoły. Łotewska Parafiada odbywa się na obiektach Szkoły Zawodowej w Zalenikach. W programie znalazły się gry i zabawy integracyjne, konkursy wiedzy, plastyczny i „Mam talent”, zawody sportowe, koncert, wspólna modlitwa. W ostatni dzień parafiadowicze spotkali się na Eucharystii w katedrze w Jełgawie i mieli okazję miasto. Tam też, w Centrum Integracji zrzeszającym różne mniejszości mieszkające w Jełgawie miało miejsce uroczyste zamknięcie 6. Parafiady na Łotwie.

W dniach od 18 do 21 czerwca 2018 r. odbyła się także Jubileuszowa 10. Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej na Białorusi. Komitet Organizacyjny składa się z przedstawicieli różnych parafii pod patronatem diecezji. Dzięki świetnej współpracy wielu osób Parafiada odbywa się na terenie różnych parafii Grodna. Fundamentem programu jest parafiadowa triada stadion-teatr-świątynia, którą spala program integracyjny. W ramach zawodów sportowych rozegranych na miejskim stadionie Niemen odbyła się rywalizacja w następujących konkurencjach: bieg na rożnych dystansach, skok w dal, palantówka badminton, tenis stołowy, warcaby, siaktówka, piłka nożna i pływanie. Parafiadowicze przyjeżdżają z przygotowanym repertuarem występów artystycznych prezentowanych w ramach przeglądu małych form teatralnych, startują w konkursach wiedzy, plastycznych i wokalnych. Każdy dzień kończy Apel Maryjny. W Parafiadzie Diecezji Grodzieńskiej wzięło udział ponad 0,5 tysiąca uczestników, gościnnie także kilka osób z różnych stron Białorusi. Mszy św. na zakończenie przewodniczył Ordynariusz Diecezji Grodzieńskiej JE Bp Aleksander Kaszkiewicz.

Jubileuszowa 10. Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Lwowskiej w Dolinie na Ukrainie odbędzie się w dniach od 18 do 27 sierpnia 2018 r. Organizatorzy spodziewają się prawie 400 uczestników. Poszczególne filary programowe odpowiadające parafiadowej triadzie stadion-teatr-świątynia będą obejmowały: współzawodnictwo sportowe, szkolenia i rekreację; konkursy rożnego rodzaju, wycieczki krajoznawcze, koncerty i spotkania integracyjne; program formacyjny i ekumeniczny.

Cyklicznie od 19 lat odbywa się także Parafiada Polonijna w Landwarowie na Litwie. Od wielu lat gościnnie przyjeżdżają na nią grupy z kilku miast Polski np. Elbląga, Zamościa, Krakowa, czy Wierzbna, a niekiedy także z innych państw sąsiednich. Ostatnimi laty w poszczególnych edycjach Litewskiej Parafiady brało udział corocznie ok. 300 osób. W przyszłym roku odbędzie się Jubileuszowa 20. Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej na Litwie.

Na wzór Parafiad Polonijnych w dniach od 8 do 11 sierpnia 2018 r. odbywa się Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Witebskiej w Orszy na Białorusi. Młodzi, w tym roku niespełna 100 osób, spotykają się na współzawodnictwie w ramach triady stadion-teatr-świątynia. Przedstawicielem Stowarzyszenia Parafiada i Zakonu Pijarów na tej imprezie jest o. Grzegorz Książek.

Dodaj komentarz