×
×

Podsumowanie i plany na przyszły rok z Partnerami Regionalnymi

Czytaj więcej

W piątek, 23 listopada 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie odbyło się Jesienne Spotkanie Partnerów Regionalnych. Wśród tych, którzy dotarli byli przedstawiciele organizacji oraz instytucji z miejscowości: Białystok, Bierzwnik, Bukowno, Czeremcha, Milejczyce, Oleśnica, Poznań, Przyrów, Warszawa, Wierzbno, Wolsztyn. Inni pomimo nieobecności pozostają w stałym kontakcie z Centrum Parafiadowym.

W tym roku odbyła się Jubileuszowa 30. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży – rozpoczął podsumowanie Prezes Stowarzyszenia, o. Tomasz Olczak – uczestniczyło w niej prawie 1,5 tyś. uczestników z 7 państw, w tym 31 reprezentacji krajowych, ponad 400 uczestników z Polski, co stanowiło prawie 1/3 wszystkich parafiadowiczów. Po Parafiadzie odbyło się 6 turnusów Letnich Obozów Parafiadowych. To wakacyjna propozycja i jednocześnie wsparcie dla młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, różnorodne programy na poszczególnych koloniach, w których wzięło udział niespełna 300 uczestników z różnych stron Polski.

Nadal układa się bardzo dobra współpraca ze środowiskami, ośrodkami, instytucjami i organizacjami polonijnymi i Polakami ze Wschodu, takimi jak polonijne organizacje społeczne, w tym związki Polaków, szkoły polskie, kluby sportowe i parafie. W tym roku zaowocowała ona organizacją 10 turnusów Letnich Obozów Parafiadowych oraz uczestnictwem w Jubileuszowej Międzynarodowej Parafiadzie grupy ponad 900 osób. Poza tym odbyły się kolejne edycje Parafiad Polonijnych – w bieżącym roku na Białorusi, Ukrainie i Łotwie.

Parafiada działa też na rzecz społeczności lokalnej. Odbyły się dwa festyny – Rodzinne Święta Sportu i Turniej Tenisa Stołowego zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z Mokotowa. Przy tym zorganizowano zbiórkę krwi i można mówić o bardzo dobrych doświadczeniach współpracy z Policją oraz liczyć pomoc wielu wolontariuszy – konkludował o. Olczak.

A regionalnie – pytał retorycznie Ojciec Prezes – co się w tym roku działo? Pomimo ograniczonych możliwości wsparcia finansowego odbyło się kilkanaście Parafiad Regionalnych, wśród nich do konkursu na najlepszego organizatora tego typu imprez zgłoszono Parafiady w: Białymstoku, Bukownie, Krakowie, Obornikach, Płońsku, Pruszkowie, Wierzbnie, Wolsztynie, Wójcinie. W całej Polsce odbyły się lub zaplanowane odbędą Imprezy Regionalne: festyny np. z okazji dnia dziecka lub na pożegnanie wakacji, dalej dni sportu np. na zakończenie roku szkolnego, turnieje, memoriały, biegi, rajdy, gry miejskie i inne o charakterze sportowym i rekreacyjnym z elementami kulturalnymi, patriotycznymi i formacyjnymi. Kalendarz obejmuje w sumie 50 imprez od kwietnia do grudnia 2018 r. Prezes wspomniał o rodzinnym charakterze tych imprez, które gromadzą dzieci, młodzież, całe rodziny z dziadkami. Celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, promowanie aktywności fizycznych i rekreacji oraz podkreślanie znaczenie wolontariatu. W programie można zobaczyć niekonwencjonalne dyscypliny sportowe i podtrzymywanie lokalnych tradycji.

Do tej pory odbyły się trzy edycje konkursu literackiego „Giętkie Pióro”. Pierwsza edycja zorganizowana dla młodzieży warszawskiej dotyczyła twórczości Henryka Sienkiewicza. Druga edycja, już ogólnopolska, była inspirowana twórczością Josepha Conrada. Bieżąca, trzecia edycja została zorganizowana w oparciu o twórczość Zbigniewa Herberta. Zapraszamy na Galę Finałową ze spektaklem, 8 grudnia 2018 r. w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie – dodał o. Tomasz, jednocześnie zapraszając do wzięcia udziału w dwu kolejnych edycjach: czwartej, w 2019 r. poświęconej twórczości Stanisława Wyspiańskiego oraz piątej, w 2020 r. nawiązującej do twórczości Karola Wojtyły. Prezes Stowarzyszenia zaprosił też do wzięcia udziału w programie „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Do tej pory udało się posadzić już ponad 4800 Dębów Pamięci.  A kolejna, 31. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży odbędzie się od 7 do 13 lipca 2019 r. To wszystko przed nami.

Program spotkania to nie tylko podsumowanie minionego roku pracy. Omówiono także planowane programy i zasady współpracy w roku 2019. Część szkoleniowa, którą poprowadził p. Wojciech Wardaszko dotyczyła prezentacji usprawnionego systemu SOWER do obsługi wniosków o dofinansowanie. Ogłoszono także wyniki konkursu na Najlepszego Organizatora Parafiad Regionalnych 2018.

Więcej informacji o współpracy ze Stowarzyszeniem i działalności Partnerów Regionalnych na stronie www.regio.parafiada.pl.

Dodaj komentarz