×
×

Polonijny Obóz Parafiadowy w Lewinie Kłodzkim

Czytaj więcej

Półmetek Obozu Polonijnego w Lewinie Kłodzkim za nami – pisze p. Stanisław Krząkała, kierownik tego turnusu. Gościnne miasteczko w Kotlinie Kłodzkiej po raz pierwszy gości parafiadowiczów, którzy przyjechali tutaj z Białorusi, z miejscowości: Sopoćkinie i Grodna Olszanki oraz Rosji: Sankt Petersburga, Nowogrodu Wielkiego i Piatigorska. Młodzież jest bardzo aktywna – dodaje – i chętnie uczestniczy we wszystkich propozycjach. Obóz trwa od 23 czerwca do 6 lipca 2019 r.

W ramach rywalizacji sportowej, zawsze w duchu fair-play, odbyła się już olimpiada złożona z 7 konkurencji. Rozegrano także turnieje: tenisa stołowego, siatkówki i koszykówki, mecze piłki nożnej pomiędzy reprezentacją z Rosji i Białorusi oraz zawody w warcaby i szachy. W ramach programu kulturalnego miała miejsce prezentacja grup oraz wieczór piosenki polskiej. Warsztaty języka polskiego, to nie tylko okazja, by pogłębić znajomość języka, ale także zapoznać uczestników z ogólną wiedzą o Polsce – tłumaczy p. Krząkała. Uczestnicy przygotowują się w ten sposób do finałowego quizu z języka swoich przodków. Przygotowaliśmy też piękne pocztówki, pamiątkę z Polski – dodaje.

Odbyły się już pierwsze wycieczki do kopalni złota w Złotym Stoku oraz do ogrodu botanicznego w Jarkowie. Wieczorem uczestnicy zaprezentowali się na pokazie „Top model” – najbardziej zachwyciły stroje z polskim akcentem narodowym. A dla ducha… obozowicze uczestniczą w mszy św. w miejscowym kościele. Młodym parafiadowiczom bardzo podoba się w Lewinie. Chwalą sobie polską gościnność, smaczne jedzenie… ale czekają na emocje związane z pobytem w Warszawie na 31. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży.

W ramach projektu „Letnie Obozy Parafiadowe z udziałem Polonii i Polaków z zagranicy” zaplanowano 10 dwutygodniowych turnusów w miejscowościach nadmorskich i górskich. Uczestniczy w nich dzieci i młodzież związana ze środowiskami, ośrodkami, instytucjami i organizacjami polonijnymi ze Wschodu, takimi jak polonijne organizacje społeczne, w tym związki Polaków, szkoły polskie, kluby sportowe i parafie z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji. Projekt jest dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą oraz środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dodaj komentarz