×
×

przekaż 1% podatku

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Dlaczego przekazać 1% właśnie nam?

Prosimy o Wasz jeden procent podatku, ponieważ jesteśmy przekonani, że nasza praca jest ważna i potrzebna. Na potwierdzenie tych słów przytoczmy nieco statystyk:

Niewątpliwie największym parafiadowym wydarzeniem ubiegłego roku była 26. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Podczas tego tygodniowe święta sportu, kultury i wiary ponad 1400 uczestników90 reprezentacji z 8 krajów brało udział w emocjonujących zawodach sportowych, ciekawych konkursach artystycznych i edukacyjnych oraz wartościowym programie duszpasterskim. Dzięki Państwa życzliwości i dobroci program ten czynimy od lat coraz bogatszym i ciekawszym, by wciąż na nowo dawać dzieciom i młodzieży niezapomniane doświadczenie wspólnoty i radość ze zwycięstwa.

Ponadto w zeszłym roku we współpracy z naszymi Partnerami w całej Polsce zorganizowaliśmy 26 Parafiad Regionalnych, w których łącznie wzięło udział przeszło 11 900 uczestników. Każda taka Parafiada to nie tylko okazja dla młodych do sprobowania swoich sił i talentów w rywalizacji sportowej i artystycznej, ale też okazja dla nas – organizatorów – do przekazania tym młodym wartości, którymi sami żyjemy. W podobnym duchu odbywają się Festyny Sportowo-Rekreacyjne – nieco swobodniejsza forma imprezy, której celem jest gromadzenie i integracja lokalnych społeczności wokół wspólnych wartości w atmosferze świetnej zabawy. W 2014 roku odbyło się 31 festynów, które zgromadziły łącznie przeszło 15 800 osób.

Stowarzyszenie przyczynia się do upowszechniania „sportu z wartościami” nie tylko podczas jednorazowym imprez – realizujemy również programy wakacyjne.

Program wakacyjny to – oprócz Międzynarodowej Parafiady – Letnie Obozy Parafiadowe. W 2014 roku udało nam się zorganizować i przeprowadzić 17 turnusów, w których łącznie wzięło udział 1 220 dzieci i młodzieży. Każdy taki obóz ma własny, autorski program dobrany do potrzeb uczestników. Dwa tygodnie świetnej zabawy i wartościowego wypoczynku w atmosferze wzajemnego szacunku to dla wielu z „naszych dzieciaków” jedyna możliwość oderwania się od trudnej codzienności np. Domu Dziecka, życia w bardzo trudnych warunkach materialnych, często w patologicznym środowisku.

Parafiada działa nie tylko w granicach Polski – nasze programy obejmują również młodzież polonijną, zwłaszcza zza wschodniej granicy. W ubiegłorocznej Parafiadzie oprócz młodych Polaków z Litwy, Łotwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy brała także udział grupa z dalekiego Uzbekistanu. Odbyły się następujące imprezy zagraniczne:

  • II Parafiada Dzieci i Młodzieży na Łotwie
  • XVI Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej na Litwie
  • VI Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Grodzieńskiej na Białorusi
  • VI Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Lwowskiej na Ukrainie

Łącznie uczestniczyło w tych wydarzeniach przeszło 1 200 uczestników.

Nieco innym działaniem Stowarzyszenia Parafiada jest program „Katyń… ocalić od zapomnienia”, w ramach którego instytucje sadzą Dęby Pamięci ku czci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Celem programu jest uczczenie pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Przygotowania do posadzenia Dębu obejmują zgromadzenie dokumentów, zdjęć i pamiątek związanych z danym Bohaterem, które następnie są publikowane na stronie www.katyn-pamietam.pl. Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci gromadzi lokalną społeczność, w miarę możliwości wraz z rodziną Ofiary, lokalnymi władzami i przedstawicielami Kościoła. Program ma dużą wartość edukacyjno-wychowawczą; często to właśnie uczniowie inicjują zgłoszenie szkoły do programu, wyszukując informacje o Bohaterze ze swojego regionu.

Dzięki przekazaniu 1% Stowarzyszeniu Parafiada, Państwo również mogą pomóc ocalić od zapomnienia ten tak ważny, choć bolesny, fragment polskiej historii.

Tylko dzięki darowiznom i wsparciu naszych darczyńców – w tym również tych, którzy przekazują nam jeden procent podatku – jesteśmy w stanie znacząco (czasem w 100%) dofinansować udział najbardziej potrzebujących uczestników w naszych programach.

Prosimy – włącz się w naszą walkę z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Chcemy dalej zapewniać im najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju, chcemy ich chronić przed zepsuciem. Pomóż nam – twój 1% na 100% przyniesie pożytek.

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

 

Jak przekazać swój 1 % na Stowarzyszenie Parafiada?

Najprościej jest skorzystać z udostępnianego przez nas za darmo programu on-line – przycisk powyżej – który jest skonfigurowany specjalnie dla Parafiady.

Jeśli jednak z jakichś powodów wolą Państwo rozliczać się „papierowo”, poniżej zamieszczamy skróconą instrukcję.

1. Podjąć decyzję – wybrać nas 🙂

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku jest do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać numer pod jakim Stowarzyszenie Parafiada  widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000124134 oraz nazwę: Parafiada

3. Następnie należy wpisać także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

4. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce ”INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

UWAGI
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto Stowarzyszenia Urząd Skarbowy przekaże w terminie do 3 miesięcy.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji
1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

W razie jakichkolwiek wątpliwości przy wypełnianiu zeznania podatkowego prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia z działem księgowości od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-14.00. Telefon do naszej księgowej, p. Beaty Sakowskiej: 728 820 608, e-mail: ksiegowosc@parafiada.pl

Darowizny można też wpłacać bezpośrednio na nasze konto:
BGŻ 76 2030 0045 1110 0000 0002 0950