×
×

Przygotowania do Parafiad Polonijnych 2019

Czytaj więcej

U naszych zagranicznych partnerów trwają przygotowania do Parafiad Polonijnych 2019. Odbywają się spotkania komitetów organizacyjnych i spotkania robocze w małych zespołach… proza organizacyjnego życia, jednocześnie wielki zapał, optymizm i radość.

Parafiady Polonijne na Wschodzie są projektem cyklicznym, który obejmuje organizację czterech wydarzeń dla środowisk polonijnych w kraju ich zamieszkania.

11 – 12 maja 2019 r.
Jubileuszowa 20. Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej na Litwie

31 maja – 2 czerwca 2019 r.
7. Parafiada Dzieci i Młodzieży na Łotwie

11 – 14 czerwca 2019 r.
11. Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej na Białorusi

17 – 26 sierpnia 2019 r.
11. Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Lwowskiej na Ukrainie

Celem projektu, oprócz bezcennego zadowolenia młodych uczestników, jest wzmacnianie środowisk polonijnych w kraju ich zamieszkania, mobilizacja do aktywności, stwarzanie możliwości promocji polskości oraz wychowanie młodego pokolenia Polonii poprzez sport, kulturę i wiarę. Fundamentem programowym każdej Parafiady jest antyczna triada: stadion, teatr, świątynia.

Organizacja Parafiad Polonijnych na Wschodzie wpisana jest w program współpracy z Polonią i Polakami za granicą realizowany przez Stowarzyszenie Parafiada systematycznie od 1992 roku. Dzięki temu utrzymywany jest stały kontakt ze środowiskami, ośrodkami, instytucjami i organizacjami polonijnymi i Polakami ze Wschodu, takimi jak polonijne organizacje społeczne, w tym związki Polaków, szkoły polskie, kluby sportowe i parafie. Program obejmuje również uczestnictwo młodych przedstawicieli środowisk polonijnych w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz w Letnich Obozach Parafiadowych z warsztatami języka polskiego i ogólnej wiedzy o Polsce.

Cały program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Dodaj komentarz