×
×

Trwa konkurs literacki dla młodzieży – Giętkie Pióro 2019

Czytaj więcej

Jeszcze do 15 kwietnia 2019 r. można zgłoszać utwory w dowolnej formie literackiej do 1000 słów – w nawiązaniu do Wyspiańskiegp „Bądź jak meteor, jak błyskańce”, czyli jak wyprzedzić swoją epokę.

Tegoroczna, już czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży o nagrodę „Giętkiego Pióra” odbywa się w 150. rocznicę urodzin własnie Stanisława Wyspiańskiego.

Dla laureatów Złotego, Srebrnego i Brązowego Giętkiego Pióra oprócz dyplomów zostały ufundowane specjalne nagrody rzeczowe w postaci laptopa, tabletu i e-czytnika. Nagrodami rzeczowymi i dyplomami zostaną również uhonorowani nauczyciele, którzy doprowadzą swoich uczniów do finału. Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 19 roku życia. Na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl/wyspianski znajduje się Regulamin konkursu oraz są do pobrania Formularz zgłoszeniowy i Karta pracy.

Pierwsza edycja konkursu o nagrodę „Giętkiego Pióra” została przeprowadzona w 2016 r. Przeznaczona była dla młodzieży z warszawskich gimnazjów, by w ten sposób uczcić 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. A słowa zaczerpnięte z poematu Słowackiego „Beniowski” stały się mottem całego konkursu. Druga edycja konkursu, z inspiracji twórczością Josepha Conrada Korzeniowskiego, patrona roku 2017 miała już charakter ogólnopolski. Kolejna odsłona konkursu w 2018 r. związana była z twórczością Zbigniewa Herberta w 20. rocznicę jego śmierci. Po edycji czwartej w bieżącym 2019 r. poświęconej twórczości Stanisława Wyspiańskiego, piąta w 2020 r. będzie nawiązywać do literackiej spuścizny Karola Wojtyły. Więcej informacji na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Giętkie Pióro 2019 – Wyspiański

Dodaj komentarz