×
×

Uczestnicy, opiekunowie, organizatorzy

Czytaj więcej

Na tegorocznej Jubileuszowej 30. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży spodziewamy się niespełna 1500 uczestników z 7 państw: Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji i Polski. Uczestnicy są zorganizowani w maksymalnie 15 osobowe reprezentacje. Biorą udział w parafiadowym współzawodnictwie reprezentując swoje kluby sportowe, szkoły, parafie, fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa kultury, związki Polaków i inne organizacje polonijne. Swoje zgłoszenie przesłało 31 reprezentacji krajowych i 56 zagranicznych. Każdej pełnej reprezentacji towarzyszy dwóch opiekunów. Są to nauczyciele, trenerzy, działacze społeczni, księża zakonni i diecezjalni, siostry zakonne i klerycy – bez nich przyjazd na Parafiadę byłby niemożliwy, bo to oni często też pomagają w pozyskiwaniu środków. Parafiada nie odbyła by się także bez ogromnego wysiłku członków Komitetu Organizacyjnego: pracowników biur reprezentacji zagranicznej i krajowej, biura prasowego i promocji, księgowości, komisji sportowej z zastępem sędziów, komisji kulturalnej z grupą przewodników, komisji pastoralnej z kapelanem na czele, komisji logistycznej, zespołu kwatermistrza i zespołu żywienia, grupy ratownictwa – którzy często pracują jako wolontariusze. Nad wszystkim czuwa dyrektor Parafiady, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia, o. Tomasz Olczak.

A tak wyglądają identyfikatory uczestników, opiekunów i organizatorów tegorocznej Parafiady.

Dodaj komentarz