×
×

Uroczystość Patrona, św. Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Św. Józef Kalasancjusz, patron Stowarzyszenia Parafiada – ktoś powiedział o nim, że był największym świętym wśród pedagogów i największym pedagogiem wśród świętych. Dzisiaj, 25 sierpnia przypada jego święto.

Pochodził z Hiszpanii, tam się urodził w połowie XVI w. w niewielkiej miejscowości Peralta de la Sal, tam spędził dzieciństwo, uczył się w okolicznych szkołach, studiował na kilku uniwersytetach, w końcu przyjął święcenia kapłańskie. I jako młody ksiądz wyjechał do Rzymu. Miała to być podróż na krótki czas, ale okazało się, ze w Wiecznym Mieście spędził resztę swojego, długiego jak na tamte czasy, życia. Jako 91-latek zmarł w opinii świętości. Poruszony widokiem wałęsających się po ubogich ulicach Zatybrza dzieci postanowił pomóc im zmienić ich los. Jeżeli od najmłodszych lat będzie się wychowywać dzieci i młodzież w duchu pobożności i nauki można się spodziewać pomyślnego przebiegu całego ich życia – mawiał. Dlatego pod koniec XVI w. utworzył pierwszą w Europie szkołę powszechną, czyli dla każdego. W 1617 r. założył Zakon Pijarów, który zajmuje się wychowywaniem dzieci i młodzieży w duchu pobożności i nauki.

Najsłynniejszym pijarem polskiego oświecenia był ks. Stanisław Konarski. Pijarem był również twórca ruchu parafiadowego, o. Józef Joniec. Zakon Pijarów prowadzi szkoły, parafie i różne dzieła edukacyjne, których celem jest harmonijne wychowanie dzieci i młodzieży w pobożności i wszelkich naukach.

Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami!

Dodaj komentarz