×
×

XV Forum Edukacyjne w Warszawie na Siekierkach

Czytaj więcej

Obywatele! Wzywam Was wszystkich do zachowania zimnej krwi, do równowagi i spokoju, jaki powinien panować w narodzie pewnym swojej wielkiej i świetnej przyszłości.

To fragment Odezwy Józefa Piłsudskiego, opublikowanej w Monitorze Polski, 12 listopada 2018 r. Wspomnienie tej odezwy nie sprowadza się jedynie do obiektywnego przytoczenia faktów historycznych. Szczególnie w kontekście Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości staje się ona pełną emocjonalnego zabarwienia zachętą do budowania poczucia tożsamości narodowej.  Historia to zdecydowanie coś więcej niż rejestrowanie, a następnie przytaczanie faktów, dlatego tegoroczne XV Forum Edukacyjne zatytułowane było „Historia poza historią”. Zaproszeni goście starli się zainspirować nauczycieli różnych przedmiotów do wplatania w swoje lekcje wątków historycznych, w myśl starożytnej sentencji Historia magistra vitae est.

Gościem tegorocznego Forum był p. Radosław Łosiewicz, który w wystąpieniu pt. „Edukacja historyczna – nie tylko dla historyków” zaprezentował swoje doświadczenia związane z poruszaniem zagadnień historycznych poza przedmiotem szkolnym historią. Nie zabrakło konkretnych propozycji. Na języku polskim można wykorzystać nazwy ulic lub przysłowia; dla uczniów lekcji matematyki ciekawa może być historia Enigmy; geograf może wspomnieć o polskich zesłańcach, którzy stali się podróżnikami i odkrywcami jak choćby Ossendowski, czy Ziółkowski; fizyk – Prószyńskim, konstruktorze pierwszej ręcznej kamery filmowej; biolog – o Koprowskim, który stworzył szczepionkę na chorobę Heinego Medina; a informatyk – o Trzmielu, twórcy Commodore 64.

Młodzieży chce przekazać następujące przesłanie: „Wszyscy, którzy walczyli i zabiegali o wolną i niepodległą Polskę, oddawali Jej życie i zdrowie, poświęcali się i pracowali dla Niej, robili to także po to, żebyś Ty, wolny Polak, mógł nie chcieć interesować się Nimi i nie pamiętać o Nich, żebyś miał ten wybór”.

P. Łosiewicz sam o sobie mówi: Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem siatkówki. Od 2010 roku, samodzielnie pogłębiam wiedzę o historii Polski, a od czerwca 2015 roku, z własnej inicjatywy i nieodpłatnie przeprowadzam prelekcje, mające zachęcić, głównie młodzież, do nauki historii Polski i rozwijania poczucia patriotyzmu. Coraz częściej jestem zapraszany z prelekcjami do klubów i grup organizacji społecznych. Przedstawiam fakty sprawdzone przez IPN, starając się wyszukiwać ciekawostki i pokazywać w prosty sposób wzajemnie przyczyny i skutki wydarzeń.

P. Małgorzata Włodarczyk zaprezentowała grę historyczną „Wyścig Niepodległości”. Stowarzyszenie przygotowało zestaw trzech egzemplarzy tej gry dla każdej placówki, której przedstawiciele byli obecni na Forum. Po praktycznym wprowadzeniu do gry młodzież, która ze swoimi nauczycielami przybyła na Inaugurację Roku Szkolnego udała się wraz z wolontariuszami do oddzielnej sali, by rozegrać tę grę.

„Wyścig Niepodległości” to wielkoformatowa gra planszowa łącząca trzy znane formuły: uliczną grę w kapsle, quiz wiedzy historycznej oraz karty zaczepek znane z gier strategicznych.  Zwycięża drużyna, która zgromadzi najwięcej punktów, tzw. marek polskich. Plansza zbudowana jest na konkurach II i III Rzeczypospolitej. Karty wiedzy są w dwóch wariantach, które można dostosować do poziomu graczy: bez lub z wyborem jednej prawidłowej spośród czterech podanych odpowiedzi. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

„Wychowanie patriotyczne w historii szkół pijarskich” – to temat wystąpienia o. Wojciecha Wojdy z Rzeszowa, historyka, wieloletniego dyrektora szkół pijarskich w Elblągu i Katowicach. Uczniów szkół pijarskich zachęcano do organizowania szkolnych uroczystości. Ale co charakterystyczne – zauważył o. Wojda – administracja, dyrekcja i grono pedagogiczne nie narzucały wychowankom gotowych scenariuszy akademii. Dopełnieniem wychowania była działalność organizacji harcerskich oraz szkolnych hufców. Drużyny tychże hufców tak męskich jak i żeńskich zobowiązane były do brania udziału w paradach, które uświetniały szkolne – jak podkreślił o. Wojciech – uroczystości.

XV Forum Edukacyjne odbyło się w niedzielę, 9 września 2018 r. w ramach Inauguracji Roku Szkolnego 2018/19 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży przy ul. Gwintowej 3 w Warszawie na Siekierkach. W Inauguracji wziął udział o. Józef Matras, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów oraz przedstawiciele kilkunastu placówek oświatowych z całej Polski, m.in. z Krakowa, Katowic, Poznania, Elbląga, Łowicza i Mazowsza. W Inauguracji weziął udział o. Józef Matras, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Eucharystii przewodniczył ks. kan. dr Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej. Oprawę muzyczną zapewni zespół „Jan” z o. Ireneuszem Wybraniakiem, paulinem.

Dodaj komentarz