“Blisko ciebie” – św. Józef Kalasancjusz – największy pedagog wśród świętych i największy święty wśród pedagogów.

Bibliografia: https://pijarzy.pl/kalasancjusz

(wszystkie zakładki z lewej strony i ich podzakładki: życie i dzieło, pedagogika, listy Kalasancjusza, duchowość)