Stowarzyszenie Parafiada prowadzi systematyczną edukację kulturalną, by umożliwić dzieciom i młodzieży harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i intelektualny. Działania programowe prowadzimy na poziomie regionalnym (przy współpracy z partnerami regionalnymi), ogólnopolskim i międzynarodowym (podczas corocznego lipcowego wydarzenia jakim jest Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży w Warszawie).

Edukacja kulturalna służy podniesieniu kompetencji kulturowych, kreatywności i aktywności twórczej poprzez doskonalenie umiejętności artystycznych (plastycznych, technicznych), rozwijanie pasji i zainteresowań oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Poprzez różnorodność form (konkursy, warsztaty, gry plenerowe) oraz szerokie spectrum dziedzin kultury i sztuki (sztuki wizualne, teatr, literatura, historia, muzyka) dajemy możliwość uczestnictwa w kulturze każdemu młodemu człowiekowi – o różnych zainteresowaniach, umiejętnościach, talentach, preferencjach i na różnych poziomach rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Do kalendarza stałych działań należy prowadzony od 2016 roku program edukacji literackiej w formie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla młodzieży o Nagrodę Giętkiego Pióra, corocznie z inspiracji pisarstwem innego wybranego wybitnego polskiego twórcy: 2016 – Henryk Sienkiewicz, 2017 – Joseph Conrad Korzeniowski, 2018 – Zbigniew Herbert, 2019 – Stanisław Wyspiański, 2020 – Karol Wojtyła, 2021 – Stanisław Lem. Patronem konkursu w roku 2022 jest Bolesław Prus.

Od 2020 roku organizujemy Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla młodzieży poruszający problematykę katyńską. W 2022 roku młodzież podejmuje wyzwanie przygotowania krótkiej notacji filmowej – monotematycznego dokumentu poświęconego upamiętnionym lokalnie Bohaterom Katyńskim.

Podczas Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie realizujemy corocznie cykl warsztatowy podejmujący nowe wybrane techniki plastyczne rozszerzające zasób doświadczeń artystycznych ich uczestników.