33. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży uważam za otwartą – w taki sposób o. Tomasz Olczak ogłosił jej rozpoczęcie. W imieniu wszystkich uczestników ślubowanie złożył Jan Hejne z Poznania, a w imieniu sędziów – p. Leszek Bałda – Sędzia Główny Parafiady. Ogień wniósł uczestnik z Ukrainy, Nazari Kuszpeta. Od niego zapalono Parafiadowy Znicz, który w tym roku w sposób wyjątkowy stał się symbolem wyrażającym życzenie pokoju.

33. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży honorowym patronatem objął o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, który przewodniczył Mszy Świętej.

Na tegoroczną Parafiadę przejechało ponad 500 osób, w sumie 33 reprezentacje, w tym 24 z Polski i 9 zagranicznych z Litwy, Łotwy i Ukrainy. Reprezentują oni swoje kluby sportowe, parafie, szkoły różnego stopnia oraz instytucje pozarządowe.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *