Instrukcja obsługi systemu zapisów na Międzynarodową Parafiadę

System dostępny pod adresem https://zapisy.parafiada.pl jest przeznaczony do użytku przez głównego opiekuna reprezentacji danej instytucji.

Aby skorzystać z systemu, należy założyć konto używając przycisku Zarejestruj. Przy kolejnych logowaniach korzystamy z utworzonego w tym kroku konta.

Po podaniu danych wymaganych przez formularz zostaniemy od razu zalogowani do systemu. Za pierwszym razem należy uzupełnić dane instytucji, którą nasza grupa będzie reprezentować.

Po zapisaniu poprawnie podanych danych instytucji możliwe jest utworzenie reprezentacji:

Po utworzeniu reprezentacji należy skorzystać ze specjalnie wygenerowanego linku, aby umożliwić poszczególnym uczestnikom zapisanie się do niej. W ten sposób zbieramy od osób uprawnionych zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

Każda osoba, która chce zapisać się do danej reprezentacji (lub jej rodzic w przypadku osób poniżej 16 roku życia), musi skorzystać z tego linku, aby przesłać swoje dane wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.

Pole “Klasyfikowalny” zostanie usunięte, ale na razie prosimy je zaznaczać dla uczestników i pozostawiać niezaznaczone dla opiekunów i ewentualnych osób towarzyszących.

W razie problemów lub pytań prosimy dzwonić do Wojciecha Wardaszko-Barei pod numer +48 505 215 862.