Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza

Parafiada – integralne wychowanie osoby
w trzech wymiarach: fizycznym, kulturalnym i duchowym
według greckiej triady: stadion, teatr i świątynia

Nazwa „Parafiada”

Słowo „parafiada” brzmi podobnie jak „olimpiada” i odnosi się tak do antycznej jak i nowożytnej tradycji igrzysk olimpijskich. Jednocześnie „parafiada” zawiera w sobie wyraz „parafia”, co podkreśla chrześcijańskie korzenie tego ruchu. Słowo „parafiada” stało się terminem własnym, nieprzetłumaczalnym na języki obce.

Założenia Parafiady

Parafiada to program edukacyjny dla dzieci i młodzieży zainicjowany w 1988 r. przez o. Józefa Jońca, pijara, który zginął niespodziewanie w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej pod Katyniem. Program opiera się na zasadzie pochodzącej ze starożytnej Grecji, tj. na triadzie: stadion – teatr – świątynia i w takim sensie mówi się o „parafiadowej triadziej”. Ojciec Joniec ponieważ studiował filologię klasyczną formułując tę triadę nawiązał do kultury greckiej, ale jako hasło wybrał zdanie zaczerpnięte z myśli najsłynniejszego pijara XVIII wieku, Stanisława Konarskiego, który mawiał: „Dokładajcie wszelkich starań, kształcąc serce cnotami, umysł naukami, a ciało ćwiczeniami”. Dlatego też program ten zawiera aktywności o charakterze sportowym, kulturalnym i formacyjnym i w ten sposób tworzy klucz do integralnego wychowania osoby w trzech wymiarach: fizycznym, kulturalnym i duchowym. Dzięki temu każdy uczestnik, a szczególnie człowiek młody rozwija się nie tylko w przestrzeni fizycznej, ale także intelektualnej i duchowej. Wszystkie podejmowane inicjatywy i działania odnoszą się do wartości związanych ze sportem, kulturą i wiarą.

Program i idea parafiady zataczając coraz szersze kręgi i wychodząc poza granice Polski stała się imprezą międzynarodową. W oparciu o program i imprezę powstał ruch parafiadowy. Natomiast w 1992 roku zostało założono Stowarzyszenie Parafiada. Parafiada jest zatem programem, imprezą, ruchem i stowarzyszeniem. Parafiada spełnia tym samym wymagania definicji systemu, która zakłada część ideową, metodyczną i organizacyjną.

Stowarzyszenie Parafiada św. Józefa Kalasancjusza

Stowarzyszenie Parafiada, któremu patronuje św. Józef Kalasancjusz założyciel pierwszej w świecie szkoły bezpłatnej i powszechnej (1597) oraz założyciel Zakonu Pijarów, zostało zarejestrowane w roku 1992 w Warszawie. Jest ono organizacją, którego działania adresowane są do dzieci i młodzieży, do wychowawców i rodziców. Od samego początku stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w tworzeniu i realizacji wielu inicjatyw na polu sportowym, kulturalnym i religijnym, dbając w ten sposób o integralny rozwój najmłodszego pokolenia. Dodatkowo jego celem jest pomoc w integralnym wzroście dzieci najbardziej ubogich, których rodzice borykają się z życiowymi trudnościami w sensie ekonomicznym, społecznym lub innym.


Działania podejmowane przez Stowarzyszenie pomimo swojej różnorodności koncentrują się przede wszystkim na towarzyszeniu w procesie integralnego wzrostu dzieci i młodzieży. Tworzenie i realizacja różnych inicjatyw ma miejsce w szkołach, na wszystkich poziomach edukacji, w różnego rodzaju klubach sportowych, w świetlicach i centrach kultury i w parafiach.

W taki sposób Stowarzyszenie Parafiada współpracuje tak z placówkami edukacji formalnej, jak i nieformalnej z Polski i Europy, przede wszystkim z krajów Europy Wschodniej. Aktualnie Stowarzyszenie współpracuje z blisko 3000 partnerami z parafii, szkół, klubów, świetlic i centrów kultury.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza od dnia 6 kwietnia 2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego, nieustannie się rozwija i podejmuje nowe wyzwania.

Wydarzenie centralne

Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży to wydarzenie organizowane corocznie od ponad 30 lat, najpierw w Krakowie, a następnie w Warszawie. To największe w Europe spotkanie o charakterze sportowym, kulturalnym i religijnym. Każdego roku w wydarzeniu bierze udział od 1000 do 2000 dzieci i młodzieży wraz ze swoimi nauczycielami, wychowawcami czy trenerami. Celem nadrzędnym tego wydarzenia jest promocja edukacji integralnej i formacja dzieci i młodzieży w trzech wymiarach: fizycznym, intelektualnym i duchowym. Wydarzenie to daje możliwość nawiązania relacji i wymiany doświadczeń między osobami i grupami z kraju i zagranicy

W ostatnich latach Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży dobywała się w Warszawie w lipcu. W historii uczestniczyli w niej chłopcy i dziewczęta z Europy, Azji i Afryki: większość pochodziła z Polski, ale wiele osób przyjeżdżało z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, a kilka mniej licznych grup także z takich krajów jak Hiszpania, Niemcy, Węgry, Włochy, Czechy, Słowacja, Kenia, Mołdawia, Uzbekistan i inne.

Współzawodnictwo parafiadowe rozgrywane w wielu dyscyplinach/ konkurencjach sportowych. Zwycięzcy otrzymują medale, dyplomy, puchary i nagrody. Współzawodnictwo na Parafiadzie jest okazją do poznania smaku zwycięstwa i porażki i dzięki temu dojrzewania w człowieczeństwie.

Dziewczęta i chłopcy mogą wziąć udział w całej serii konkursów: artystycznych, muzycznych, teatralnych i wiedzy. Lokalizacja tego wydarzenia w Warszawie stwarza wiele możliwości do zwiedzania najstarszej części miasta z zamkiem i katedrą, parlamentu i wielu bardzo interesujących obiektów, między innymi dużej ilości stołecznych muzeów. Wieczorami wszyscy uczestnicy gromadzą się wspólnie, by uczestniczyć w koncertach, obejrzeć przedstawienia lub spotkać się, co dla młodych ludzi jest bardzo interesujące, ze znanymi osobami.

Oczywiście podczas Parafiady nie brakuje przeróżnych propozycji o charakterze formacyjnym. Zawsze jest jakiś temat wiodących poszczególnych homilii i pogadanek w trakcie codziennych aktów modlitewnych. Wielu zawodników i biorących udział w konkursach w drodze na stadion lub do sali konkursowej często korzysta z okazji i poświęca kilka minut na modlitwę w namiocie specjalnie przygotowanym do adoracji Najświętszego Sakramentu. Każdy może się zapisać na wybrany przez siebie warsztat formacyjny. Doświadczenie międzynarodowego spotkania dzieci i młodzieży pokazuje, że językiem dzieci Bożych jest miłość i nie ma innego. Młodzież może dzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczyć uniwersalności Kościoła katolickiego. To owoc wspólnej modlitwy, niekiedy odmawianej jednocześnie w różnych językach.

Liczne programy

Stowarzyszenie Parafiada organizuje i koordynuje liczne programy, projekty na przestrzeni całego roku.

 • Program pn. Współpraca z Polonią i Polakami z zagranicy jest realizowany systematycznie od 1992 roku, adresowany dla do polskich dzieci i młodzieży mieszkającej za granicą, szczególnie na Wschodzie. W ramach programu Stowarzyszenie organizuje pobyty edukacyjne w Polsce, szkolenia liderskie, kursy, warsztaty, spotkania, parafiady polonijne, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wymiany międzynarodowe.
 • Program pn. Ruch rzeźbi umysł serce i ciało – organizacja imprez regionalnych (parafiady regionalne, rodzinne święta sportu i aktywizujące imprezy rekreacyjno- sportowe).
 • Program pn. Obozy parafiadowe (integracyjne, sportowe, taneczne, profilaktyczne,  połączone z warsztatami edukacyjnymi, liderskimi i inne  itp.)
 • Program edukacyjny pn.„Katyń…ocalić od zapomnienia”, którego celem jest zachowanie pamięci i złożenie hołdu polskim bohaterom, zgładzonym, tj.brutalnie zamordowanym                      w 1940 roku przez NKWD. Każdy dąb przypomina jedną z ofiar zbrodni katyńskiej. Program ma swój portal internetowy www.katyn-pamietam.pl, na którym zamieszczane są informacje                 o upamiętnionych Bohaterach, instytucjach upamiętniających Ofiary.
 • Projekty lokalne- zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych i inne,
 • Konkursy ogólnopolskie, w tym m.in. konkurs z okazji roku ks. Stanisława Konarskiego, św. Józefa Kalasancjusza (konkursy literackie, plastyczne i wiedzy), , od 2016 systematycznie ogólnopolski konkurs literacki Giętkie Pióro dla młodzieży z inspiracji twórczością polskich wybitnych twórców słowa.
 • Pogram wychowania patriotycznego i społecznego „Moja Mała Ojczyzna”, „Patriotyzm z Pokolenia na Pokolenie”, “Pamięć dla przyszłości – konferencja młodych historyków, „             Klucze Pamięci  i wielu inne
 • Szkolenia animatorów, liderów Ruchu Parafiadowego  oraz wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 • Warsztaty i szkolenia  tematyczne, konferencje, wystawy, spotkania, forum edukacyjne dla nauczycieli i inne.
 • Projekty akcyjne  dla dzieci i młodzieży.

Za działalność Stowarzyszenie otrzymało wiele nagród i wyróżnień wśród nich najważniejsze:

 • 2003 rok – Stowarzyszenie Parafiada zostało laureatem I nagrody w konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską PRO PUBLICO BONO 2003 w kategorii inicjatyw edukacyjnych;
 • 2004 rok – przyniósł kolejne dwa wielkie wyróżnienia: Stowarzyszenie otrzymało nagrodę TOTUS w kategorii „Promocja człowieka, promocja charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” za realizowany od kilkunastu lat wszechstronny program edukacji młodych pokoleń, szczególnie za projekt: Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży;
 •  2004 rok  twórca Stowarzyszenia Parafiady, od Prezydenta RP otrzymał  Złoty Krzyż Zasługi za pomoc Polakom na Wschodzie i realizację programu pn. „Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży“;
 • 2006 rok – Stowarzyszenie otrzymało honorowy tytuł i statuetkę BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU  za wieloletnie zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, za organizację Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży oraz opracowanie i realizację zintegrowanego programu edukacji i wychowania poprzez sport;
 • 2007 rok – została przyznana – Nagroda Główna dla Witryny Stowarzyszenia Parafiada www.parafiada.pl w II Ogólnopolskim Konkursie Chrześcijańskich Witryn Internetowych w kategorii: „Stowarzyszenia, grupy duszpasterskie i ruchy kościelne”;
 • 2007 rok – Stowarzyszenie Parafiada jest laureatem 60. NAGRODY im. Włodzimierza Pietrzaka przyznanej za wytrwałość w realizacji programu wychowania młodego pokolenia w harmonii ducha, intelektu i sprawności fizycznej;
 • 2008 rok– Stowarzyszenie Parafiada zostało nagrodzone pijarską nagrodą „Pietas et Litterae” w dowód uznania za wytrwałe wcielanie w życie idei parafiadowej: wychowania poprzez wiarę, kulturę i sport, a tym samym za inicjatywę i prowadzoną na szeroką skalę realizację w Polsce i poza jej granicami założeń pedagogiki kalasantyńskiej;
 • 2009 rok – przyniósł Stowarzyszeniu Parafiada wyróżnienie FAIR PLAY PKOL 2009;
 • 2014 rok – złoty medal za zasługi dla Sokolstwa Polskiego od Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” na Litwie.