C:\Users\Asus\Desktop\2021_zadania zlecone\Promocja\promocja KPRM\znaki_strona_www.png

Parafiady Polonijne na Wschodzie 2022

Projekt finansowany z budżetu Państwa ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Wartość dofinansowania:  105 150,00 zł, Całkowita wartość:  166 350,00 zł


Projekt pn.„Parafiady Polonijne na Wschodzie 2022“ jest zadaniem, które obejmuje organizację 3 wydarzeń  w środowiskach polonijnych w 3 krajach (Litwa, Białoruś i Ukraina):

1. XXI Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej  w Landwarowie  na Litwie;

2.  XII Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej na w Grodnie na  Białorusi ;

3. XIV Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Lwowskiej w Dolinie na Ukrainie;

Głównym celem zadania jest aktywizacja, integracja środowisk polonijnych w kraju zamieszkania, mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia dla promocji Polski i polskości oraz wychowanie młodego pokolenia Polaków za granicą poprzez sport, kulturę i wiarę. 

Program każdej parafiady polonijnej będzie zawierał 3 bloki programowe: STADION (współzawodnictwo sportowe w min 4 dyscyplinach, mecze towarzyskie i rekreacja), TEATR (zajęcia kulturalno-oświatowe, konkursy różnego rodzaju – muzyczne, artystyczne, wiedzy, plastyczne, warsztaty,  wycieczki edukacyjne, prezentacja regionu ”Moja Mała Ojczyzna” spotkania integracyjne, ŚWIĄTYNIA (udział we Mszy Św., konkursy wiedzy religijnej, wspólna modlitwa). 

Szczegółowy program parafiad polonijnych będzie dostosowany do możliwości przeprowadzenia każdego z bloków tematycznych, ilości uczestników, ilości dni wydarzenia i sytuacji w kraju w którym odbywa się parafiada polonijna. W projekcie w 2022 roku zaplanowano udział ogólnie 455 osób. Powołano  komitety organizacyjne poszczególnych parafiad polonijnych w skład których wchodzą wolontariusze – nauczyciele, księża, siostry zakonne, trenerzy, studenci, starsza młodzież, która brała udział w poprzednich edycjach parafiad jako uczestnicy. W sumie zgłosiło się 55 wolontariuszy.

Atrakcyjność programu parafiad polonijnych polega na tym że, choć  główna zasada jest taka sama dla wszystkich parafiad- stadion-teatr-świątynia, to co roku np. w bloku ”teatr” tematy  konkursów wiedzowych, plastycznych nie powtarzają się. 

Na zakończenia każdej parafiady polonijnej  odbędą się uroczyste Gale wręczenie nagród, medali, pucharów, dyplomów  za udział w współzawodnictwie sportowym, kulturalno-oświatowym.