17 listopada 2023 w Warszawie odbyło się spotkanie z partnerami współpracującymi przy realizacji programów parafiadowych.

Podczas spotkania podsumowano tegoroczną edycję parafiadowych imprez regionalnych, programów, wydarzeń edukacyjnych. Zaprezentowano system SOWER, który jest wykorzystany do rozliczania imprez regionalnych. Przedstawiono plany i opracowano strategię działania przyszłorocznej edycji programu Parafiadowych Imprez Regionalnych, omówiono zamiany w regulaminach poszczególnych  bloków programowych. Przekazano zaproszenie do udziału w Jubileuszowej 35. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży.

Spotkanie Parafiadowe realizowane dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego projektu pn. Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Parafiada w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *