W dniach 17-21 sierpnia 2021 w Dolinie na Ukrainie odbyło się Szkolenie liderów i animatorów ruchu parafiadowego dla wolontariuszy polonijnych.

Celem szkolenia było przygotowanie liderów, animatorów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji nieformalnej do bardziej wydajnej i skutecznej pracy w środowisku polonijnym.

Zajęcia teoretyczne realizowane podczas szkolenia były w oparciu o doświadczenia i rozwiązania wypracowane przy ponad trzydziestoletniej realizacji programu wychowawczo-edukacyjnego Parafiada, zaś zajęcia praktyczne dotyczyły sposobu animacji czasu wolnego i wychowania dzieci i młodzieży poprzez zabawę, ruch i ćwiczenia fizyczne, ekspresję artystyczną pobudzające wyobraźnię, komunikację, rozwoju kompetencji liderskich, współpracę w grupie, umiejętności
rozwiązywania konfliktów, identyfikacji indywidualnej i grupowej. Warsztaty podczas szkolenia pozwolą na wyminę najlepszych doświadczeń i wzbogacenie metod pracy lokalnych liderów w środowisku polonijnym.

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał CERTYFIKAT Lidera i Animatora Ruchu Parafiadowego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *