Aktualności

3 kwietnia 1940 r. rozpoczęło się rozstrzeliwanie polskich jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i […]