24 listopada 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

Zgodnie z zasadą kadencyjności w toku obrad wyłoniono nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

  • o. Rafał Roszer SP – Prezes Zarządu
  • o. Tomasz Olczak SP – Wiceprezes Zarządu
  • Maria Kujel – Sekretarz Zarządu

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *