„Uwaga! Równowaga” w kreatywny sposób ukażą podstawowe zasady konstrukcji budowli. Używając różnych materiałów (np. kartonu, masy solnej) zostaną stworzone architektoniczne modele stropów, arkad, frontonów, dachów kalenicowych, kopuł z latarniami, struktur imitujących żelbetowe balkony. W każdej z tych konstrukcji zamknięta jest tajemnica równowagi! (Edukator – Tomasz Tisończyk)

Tomasz Tisończyk – absolwent technikum budowlanego, historyk sztuki i kulturoznawca. Redaktor i autor tekstów. Współpracował z „Perspektywami Kultury”, krakowskimi „Arkanami”, Instytutem Książki, Fundacją im. Maurycego Mochnackiego oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Z pijarami związany od 2013 roku, głównie jako nauczyciel wiedzy o kulturze i historii sztuki a także wychowawca klas architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie. Pracuje również w szkolnej bibliotece, w której organizuje uczniom czytelnicze atrakcje.