PARAFIADY POLONIJNE NA WSCHODZIE

Wypoczynek letni

Wydarzenia
za granicą

W roku 2023 Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w ramach programu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą we współpracy z partnerami polonijnymi organizuje:

  • Udział grup polonijnych w 34 Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży,
  • Letnie edukacyjne obozy parafiadowe dla Polonii i Polaków z Litwy, Łotwy i Ukrainy w Dźwirzynie, Warszawie i Zakopanem,
  • Organizacja wydarzeń parafiadowych – imprez sportowo-rekreacyjnych na Wschodzie,
  • XV Jubileuszowa Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Lwowskiej

Projekty dofinansowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „ Wspierania edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023 i Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznanego w ramach realizacji zadania publicznego upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych programu „Sport dla Wszystkich”.

  • projekt edukacyjno-patriotyczny pn. „Czy pamiętasz…?”realizowany w Niemczech w Haus Concordia (9-10.09.2023).

Projekt dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Inicjatywy wspierające zadania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego 2023”.    I. 34.MIĘDZYNARODOWA PARAFIADA DZIECI I MŁODIZEŻY – UDZIAŁ GRUP POLONIJNYCH 

Projekt dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

W projekcie udział wzięło 285 uczestników i opiekunów polonijnych z Litwy ( Landwarów, Mickuny, Biała Waka, Soleczniki i z mniejszych miejscowości rejonu solecznickiego), Łotwy ( Jełgava, Daugavpils, Rezekne) i z Ukrainy ( Złoczów, Winnica, Łuck, Bolechów, Drochobycz, Kałusz i Dolina) . Ważnym elementem była integracja grup polonijnych i krajowych. Uroczysta Inauguracja 34 Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży odbyła się 9 lipca 2023 r. w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach z udziałem zaproszonych gości oraz wszystkich reprezentacji. Eucharystii przewodniczył bp Radosław Orchowicz, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Po zakończeniu Eucharystii do kościoła wniesiona flagę 34.Parafiady, a następnie odbyła się uroczysta przysięga zawodników i sędziów. Tuż potem zapłonął znicz parafiadowy, a o. Tomasz Olczak- dyrektor Parafiady otworzył parafiadowe święto sportu, kultury i wiary.

Kolejnym punktem programu był festyn, koncert inauguracyjny odbywający się na przykościelnym placu i historycznych fortach siekierkowskich.

Program 34. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży obejmował współzawodnictwo oparte na starogreckiej triadzie: STADION-TEATR- ŚWIĄTYNIA. 

Program sportowo-rekreacyjny obejmował współzawodnictwo sportowe w 12 dyscyplinach, w tym 24 konkurencjach /starty indywidualne i grupowe/ oraz treningi strzeleckie, gry i zabawy rekreacyjne.

Każdy reprezentant miał prawo startu, maksymalnie w 3 konkurencjach sportowych /grupowych czy indywidualnych/ i w 5 konkursach z części programu teatr i świątynia zgodnie z regulaminami konkursów. Wszystkie dyscypliny były w trzech kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców oraz była kategoria dla opiekunów: 

– kategoria D (dzieci)- roczniki 2010-2013,

– kategoria M(młodziki) – roczniki 2007-2009,

– kategoria J (juniorzy) – roczniki 2004-2006,

– kategoria O (opiekunowie)- roczniki 2003 i starsi.

Rywalizacje sportowe rozgrywały się pod czujnym okiem wysoce wykwalifikowanych osób mających doskonałe przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, a mianowicie byli to nauczyciele akademiccy WF, trenerzy klubów sportowych, dawni olimpijczycy. Codziennie przy dźwięku fanfar zwycięzcy poszczególnych dyscyplin sportowych otrzymywali z rąk dawnych mistrzów olimpijskich i zaproszonych gości medale, puchary, dyplomy oraz wyjątkowe nagrody rzeczowe.

Równolegle każdego dnia z programem sportowym realizowany blok kulturalno-oświatowy i edukacyjny (TEATR), stanowiący jej dopełnienie. Realizacja zadania odbywała się poprzez zróżnicowane w formie, wzajemnie uzupełniające się działania warsztatowe, konkursy, przeglądy teatralne, pokazy wyzwalające aktywność, własną inicjatywę młodzieży, podnoszące umiejętności i wiedzę, pobudzające zainteresowania/pasje artystyczne, naukowe.

W ramach programu kulturalno-oświatowego (TEATR) odbyły się:

• konkursy wokalne: konkurs pieśni i piosenki religijnej „Sacro Song” i konkurs piosenki świeckiej „Muzyka moim życiem”,

• konkurs wiedzy o Polsce: Zapatrzeni w niebo – polska astronomia (Rok Kopernika),

• konkurs wiedzy o sporcie: Najlepsi polscy kolarze wszechczasów w 50 rocznicę pierwszego polskiego mistrzostwa świata w kolarstwie,

• konkurs wiedzy religijnej: Ewangelie/Ewangeliści,

• konkurs artystyczny- przeglądy małych form teatralnych pod hasłem: “Fredro na scenie” (spektakl oparty o dowolny fragment ze sztuki A. Fredry).

• konkurs recytatorski “Mów do mnie wierszem” (polska poezja, w tym Kazimierza Przerwa – Tetmajer).

• konkurs taneczny Off-dance,

• konkurs plakatu pt. „AD ASTRA” (Rok Kopernika) ,

• konkurs plastyczny pt. „Matka Boża Nauczycielka Młodzieży” w 80 Rocznicę Objawień na warszawskich Siekierkach.

•cykl warsztatów interdyscyplinarnych „KONWENT SZTUKI” pod hasłem „ COŚ Z NICZEGO”:

Program warsztatów był różnorodny. Naszym celem było przygotowanie dzieci i młodzież do świadomego uczestnictwa w sztuce, zapoznanie z wybranymi terminami i technikami oraz podniesieniem umiejętności i rozwijanie kreatywności.

a. warsztaty:

 – sztuka z VR [okulary wirtualnej rzeczywistości] (łączenie sztuki tworzonej wirtualnie (w goglach) z jej odbiorem w formie realnej – wydruki,

 – malowanie folią bąbelkową – obrazy tworzone przy wykorzystaniu folii bąbelkowej,

– foliowa rzeźba – z przezroczystej folii malarskiej były tworzone instalacje artystyczne i rzeźby z wykorzystaniem elementów metalowych (korpus z drutu),

– warsztaty muzyczne- nauka polskich piosenek,

b. GRA PLENEROWA – KODY SZTUKI 1. – postacie historyczne z kodów QR

Zagadki i zadania były oparte o wiedzę na temat słynnych postaci historycznych znajdujących się na obrazach polskich malarzy. W kodach QR były ukryte obrazy (m.in. Jana Matejki), na których trzeba było znaleźć wskazaną postać historyczną – galeria postaci (w formie wydrukowanych fragmentów obrazów) została umieszczona w przestrzeni kampusu SGGW.

Dzieci i młodzież zbierała tzw. wentotalary (za udział w warsztatach, za rozwiązanie zagadek), by na zakończenie 4-dniowego cyklu zajęć odebrać nagrody (zgodnie z opublikowanym regulaminem).

Grupy polonijne bardzo aktywnie brały udział we współzawodnictwie parafiadowym. W konkursie wokalnym Zespół „Victoria” w Winnicy na Ukrainie, reprezentujący Związek Polaków Winniczyzny – zespół zajął I miejsce w kategorii Młodziczki. Grupy z Ukrainy Bolechowa, Doliny, Kałusza w przeglądach małych form teatralnych, konkursach tanecznych zajęły pierwsze miejsce. Inne grupy polonijne również prezentowały bardzo wysoki poziom przygotowania do zaproponowanych tematów, choć nie wszystkim udało się być na podium.

TURYSTYCZNA PARAFIADA”- celem działań realizowanych w ramach tego modułu było nie tylko zapoznanie uczestników Parafiady z najważniejszymi warszawskimi zabytkami i najistotniejszymi instytucjami kultury, ale przede wszystkim poszerzenie znajomości historii stolicy i Polski. Zaplanowano bardzo dużo tras wycieczkowych tematycznych ( do wyboru) z możliwością zwiedzania m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Archikatedry Warszawskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Centrum Nauki Kopernik, Zamku Królewskiego i Łazienek Królewskich i inne. 

Na Parafiadzie w ramach filaru ŚWIĄTYNIA był realizowany program duchowy pn.„Twój Głos”. Codziennie rano była sprawowana Eucharystia, którą przygotowywali duchowni z uczestnikami (śpiew /czytania/ modlitwy wiernych). ”Namiot Spotkań” i kaplica funkcjonowali przez wszystkie dni. Każdy dzień miał temat/zadanie np. „ słuchaj”, „działaj” i inne dla młodzieży pracy nad sobą, również była możliwość rozmowy duchowej z kapłanem, spowiedź. Każdego wieczoru na zakończenia dnia był krótki pokaz teatralny grupy wolontariuszy nawiązujący do tematu dnia, Apel Maryjny, błogosławieństwo i wyciszenie. Każdego dnia były odprawy z opiekunami grup- podsumowanie dnia i omawiane sprawy na kolejny dzień.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

• Spotkanie z Gościem specjalnym- p. Tomaszem Wolnym

• Pogodne wieczory, grill

• Spotkania integracyjne grup polonijnych i krajowych,

• Przemarsz i Msza Św. dziękczynna na zakończenie 34.MPDiM w Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie przy grobie Twórcy Ruchu Parafiadowego śp. O. Józefa Jońca SP, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Współzawodnictwo parafiadowe zgodnie z triadą: STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA było podstawą klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. Udział w każdej z trzech części programu podlegał punktacji indywidualnej i zespołowej według szczegółowych regulaminów.

Najwszechstronniejszą reprezentacją polonijną okazała się Parafia pw. Narodzenia NMP z Doliny na Ukrainie. Zwycięzcy oprócz dyplomu i zaszczytnego pucharu otrzymali zestaw piłek, który przekazał nam p. Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Najwszechstronniejszą reprezentacją z Polski to reprezentacja Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza z Poznania.

 Na zakończenie Parafiady odbyła się Uroczysta Gala i podsumowanie 34.Miedzyanrodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

GALERIA ZDJĘCIOWA

Galeria – 34. ParafiadaW roku 2023 Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w ramach programu […]
Projekt pn. Czy pamiętasz? miał charakter patriotyczno-edukacyjny. Jego celem było upamiętnienie ofiar […]
W dniach 23-29.07.2023 odbył się projekt pn. „Łączy nas sport” – tydzień […]

Skontaktuj się z nami

Maria Kujel