• ćwiczenia ogólnorozwojowe ,
  • treningi piłki nożnej,
  • gry i zabawy rekreacyjne,
  • zajęcia teoretyczne
  • wycieczki i zajęcia edukacyjne – poznawanie historii Kresów RP
  • codzienna Eucharystia, konferencja tematyczna o wartościach duchowych i wartości sportu.

Zadanie realizowane w ramach programu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”,

dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki DZIĘKUJEMY !!!!