C:\Users\Asus\Desktop\2021_zadania zlecone\Promocja\promocja KPRM\znaki_strona_www.png

Projekt finansowany z budżetu Państwa ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

ORGANIZACJA WYDARZEŃ PARAFIADOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

Wartość dofinansowania:  27 650,00 zł, Całkowita wartość:  36 150,00 zł

W ramach zadania są organizowane dwa wydarzenia rekreacyjna – sportowe: wydarzenie pn. „Łączy nas sport” – tydzień piłkarski dla młodzieży polonijnej na Białorusi oraz  Dzień Dziecka w Dolinie na Ukrainie.

Głównym celem wydarzeń jest promocja polskiej kultury i sportu wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, integracja środowiska polonijnego.

Program dwóch wydarzeń jest zróżnicowany ze względu na charakter, miejsce i długość trwania imprezy. Pierwsze wydarzenie pn. „Łączy nas sport” – tydzień piłkarski dla młodzieży polonijnej obejmuje treningi na profesjonalnych boiskach do piłki nożnej, ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłką, biegi w terenie (ćwiczenia wybiegowe), ćwiczenia rozluźniające i rozciągające mięśnie oraz kształtujące cechy motoryczne podczas gier i zabaw rekreacyjnych, zajęcia teoretyczne (taktyka gry w piłkę nożną, zapoznanie z zasadami fair play itp.). Codziennie  młodzież bierze udział we Mszy Św. i konferencji tematycznej o wartościach duchowych i wartości sportu. Podczas zgrupowania sportowego zaplanowana wycieczka edukacyjna szlakiem Mickiewicza i historii Kresów, w ten sposób chcemy łączyć edukację i sport oraz integrację młodzieży.

Podczas drugiego wydarzenia Dnia Dziecka w Dolinie, które odbędzie się we wrześniu,  uczestnicy skorzystają z ciekawego programu triady parafiadowej STADION (rekreacja, sztafeta, gry sportowe), TEATR ( konkursy plastyczne, muzyczne, wiedzowe, konkursy z nagrodami), ŚWIĄTYNIA (Msza Św. na rozpoczęcie i wspólna modlitwa na zakończenia Dnia Dziecka).