* Dyscypliny oznaczone gwiazdką mają odrębne klasyfikacje; punkty w nich zdobyte nie wliczają się
do klasyfikacji generalnej. Udział w nich nie wlicza się do limitu startów przewidzianego regulaminem.

Kategorie wiekowe:

1. kategoria D (młodzicy)-  roczniki 2009-2012,

2. kategoria J (juniorzy) – roczniki 2006-2008,

3. kategoria M (młodzieżowcy) – roczniki 2003-2005,

4. kategoria N (niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2003 i młodsi, 

5. kategoria O (opiekunowie)- roczniki 2002 i starsi. 

Dodatkowe aktywności sportowe

W programie PARAFIADY przewidziana również strefa rekreacyjno-sportowa w czasie wolnym przed zawodami i po zakończeniu zawodów (gry i zabawy, pływanie rekreacyjne, treningi strzeleckie, siatkówka rekreacyjnie, badminton).