Wykaz dyscyplin na 35. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży

DYSCYPLINY KONKURENCJEKATEGORIA DKATEGORIA MKATEGORIA JOPIEKUNOWIE
NIEPEŁNOSPRAWNI
(r. 2011-2014)(r. 20082010)(r. 2005-2007)
Dz.Ch.Dz.Ch.Dz.Ch.NO
WSPÓŁZAWODNICTWO INDYWIDUALNE
LEKKOATLETYKA
Bieg 60 m++
Bieg 100 m++++
Bieg 300 m++++
Bieg 400 m+++
Bieg 1000 m++
Bieg 1500 m+++
Bieg przełajowy 500 m++
Bieg przełajowy 1000 m++++
Bieg przełajowy 1500 m+++
Pchnięcie kulą+++
Rzut palantówką+++++
Skok w dal++++++++
TENIS STOŁOWY++++++++
BADMINTON++++++++
RINGO++++++++
SZACHY++++++++
WARCABY++++++++
BIEG NA ORIENTACJĘ+++++++
WSPÓŁZAWODNICTWO ZESPOŁOWE
PIŁKA NOŻNA+++
PIŁKA KOSZYKOWA++++
PIŁKA SIATKOWA++++
WSPÓŁZAWODNICTWO POZA KLASYFIKACJĄ GENERALNĄ
STRZELECTWO*++++++
BIATHLON LETNI*
++++++

* Dyscypliny oznaczone gwiazdką mają odrębne klasyfikacje; punkty w nich zdobyte nie wliczają się do klasyfikacji generalnej. Udział w nich nie wlicza się do limitu startów przewidzianego regulaminem.

Kategorie wiekowe:

1. kategoria D (dzieci)- roczniki 2011-2014,

2. kategoria M (młodziki) – roczniki 2008-2010,

3. kategoria J (juniorzy) – roczniki 2005-2007,

4. kategoria N (niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2005 i młodsi,

5. kategoria O (opiekunowie) roczniki 2004 i starsi.


Dodatkowe aktywności sportowe

W programie PARAFIADY przewidziana również strefa rekreacyjno-sportowa w czasie wolnym przed zawodami i po zakończeniu zawodów (gry i zabawy, pływanie rekreacyjne, treningi strzeleckie, siatkówka rekreacyjnie, badminton).