UWAGA: We wszystkich konkursach mogą brać udział uczestnicy wszystkich kategorii poza kat. O.

Opiekunowie mogą brać udział wyłącznie w konkursach wiedzy i konkursach plastycznych we własnej kategorii.

Bibliografie konkursów wiedzy: